Liên hệ

Bộ phận:
VĂN PHÒNG TRUNG TÂM
Địa chỉ:
Tầng 1 – Trung tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Tây Bắc
Tổ 2 - Phường Quyết Tâm - Thành phố Sơn La
Sơn La
360000
Việt Nam
Điện thoại:
0223750809

Gửi Email

Send an Email
(Tùy chọn)