1. Giới thiệu chung

Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc, được thành lập theo Quyết định số 244/QĐ-TCCB ngày 12/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Tên giao dịch tiếng Anh: Taybac ethnicgroups’culture research center

Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

Trụ sở chính:  Tầng 1 – Trung tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Tây Bắc; Tổ 2 - phường Quyết Tâm - thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0223750809

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                 

              LÝ LỊCH KHOA HỌC

              THS NGUYỄN THỊ HUYỀN