Ngày 12/4/2013 Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc ký Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

CÁC BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC