Lịch sử các xã, huyện, các ban ngành, nhất là lịch sử Đảng bộ các xã, huyện luôn có mối liên hệ gắn bó mật thiết với lịch sử đất nước nói chung và lịch sử các tỉnh, huyện, xã nói riêng. Do đó, trong những năm gần đây, Tỉnh Sơn La rất chú trọng công tác sưu tầm, nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung, biên soạn lịch sử Đảng bộ các ban, ngành, các huyện, xã trong tỉnh. Nhiều cuốn lịch sử Đảng bộ các huyện, xã đã được nghiệm thu với chất lượng cao như Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Châu, Lịch sử Đảng bộ huyện Phù Yên, Lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai, Lịch sử Hội phụ nữ Tỉnh Sơn La...và đã được thẩm định, xuất bản thành sách. Đây chính là những nguồn tư liệu quý giá để nghiên cứu, tìm hiểu về quá trình phát triển của các Đảng bộ huyện, xã nói riêng cũng như là nguồn tư liệu giáo dục quan trọng đối với thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của quê hương đất nước và các thế hệ cha anh đi trước.

Hội đồng phê duyệt đề tài “Nghiên cứu biên soạn lịch sử quân sự tỉnh Sơn La (1945 - 2020)” tại Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La (ngày 23/4/2020)

Tiếp nối chủ trương trên, cuối tháng 4 năm 2020, được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2020 về việc Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, biên soạn, bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên (1945 - 2020)” và Quyết định số 667/QĐ-UBND về ngày 03 tháng 4 năm 2020 về việc Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu biên soạn lịch sử quân sự tỉnh Sơn La (1945 - 2020)”. Hai Hội đồng tuyển chọn đề tài đã được tổ chức tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La. Quá trình tiến hành các Hội đồng phê duyệt đề tài diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự và có nhiều đóng góp khoa học, thực tiễn cho quá trình thực hiện nếu đề tài được phê duyệt. Kết quả, cả hai đề tài đều được Hội đồng thông qua và cho phép thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2021. Sau khi hoàn thành, đây sẽ tiếp tục là các tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà nghiên cứu lịch sử nói chung và phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử, giáo dục tại địa phương nói riêng.  

Hội đồng phê duyệt đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung, biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Yên (1945 - 2020)” tại Sở khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La (ngày 27/4/2020)

 

Đầu tháng 12 năm 2019, tại Thành phố Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc”. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều học giả, nhiều nhà khoa học có uy tín của hai nước, cũng như sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ Trung ương tới địa phương của các tỉnh dọc biên giới hai nước Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Trong bài tham luận của đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Việt Nam chia sẻ những thành tựu bước đầu về công tác dân tộc của Việt Nam đã nêu lên một số nội dung được coi như kinh nghiệm của Việt Nam về giải quyết vấn đề dân tộc như: Đảng phải lãnh đạo xây dựng được đường lối đúng đắn, kiên định, nhất quán đối với công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Quốc hội, Chính phủ phải kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết, quyết định để triển khai thực hiện; Phải thực sự quan tâm đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân… Đặc biệt, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã đề cập tới đề xuất của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về vấn đề dân tộc, được Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội  vùng dân tộc thiểu số và miền núi; theo đó, Chính phủ sẽ xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030.

Hội thảo quốc tế về quan hệ Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam và chia se kinh nghiệm về công tác dân tộc diễn ra tại thành phố Vinh (Nghệ An) tháng 12/2019

Trên tinh thần đó, ngày 15 tháng 02 năm 2020, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 12/ NQ- CP của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số sẽ bao gồm 10 dự án thành phần, trong đó lại chia thành các tiểu dự án nhỏ, bao phủ hết các mặt của đời sống xã hội như giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp xã, thôn, bản và đơn vị sự nghiệp công thuộc lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số ít người và nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đoàn đại biểu của Ủy ban dân tộc và miền núi tỉnh Sơn La tham dự hội thảo tại tp Vinh tháng 12/2019

Theo Nghị quyết, Chính phủ đã phân công trực tiếp cho Ủy ban dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan, theo dõi, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết, báo cáo định kỳ và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết để thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết theo quy định tại điều 5 của Nghị quyết này.

Sự kiện này đã đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc của nước ta cũng như góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt và lâu dài do đại dịch Covid và biến đổi khí hậu đang tác động từng ngày từng giờ tới đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hy vọng thời gian tới, các Dự án được triển khai sẽ làm thay đổi hơn nữa bộ mặt đời sống dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống, nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững cũng như góp phần to lớn vào giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

 

Nhằm thực hiện chủ trương tăng cường kết nối cộng đồng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giữa đơn vị nghiên cứu – đào tạo Trường Đại học Tây Bắc cùng các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 12 tháng 5 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc đã có buổi làm việc với lãnh đạo hai xã Chiềng Kheo và Nà Bó, huyện Mai Sơn.

Tham gia buổi gặp gỡ có đại diện lãnh đạo hai xã Chiềng Kheo và xã Nà Bó cùng các cán bộ nhân viên Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc (trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc).

Giám đốc Trung tâm NCVHCDT Tây Bắc làm việc cùng đại diện lãnh đạo xã Chiềng Kheo (huyện Mai Sơn)

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai xã Chiềng Kheo và Nà Bó đã có những chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói chung và gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới nói riêng, khái quát về tình hình dân số và các tộc người tại địa phương, nhu cầu về phát triển nguồn nhân lực trong tình hình mới,… Về phía Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc, đại diện lãnh đạo đơn vị cũng thông tin đến lãnh đạo địa phương về chức năng, nhiệm vụ và khả năng đào tạo nguồn nhân lực của Trường Đại học Tây Bắc trên các lĩnh vực hiện là thế mạnh như giáo dục, nông lâm, kinh tế… đồng thời chỉ ra khả năng nghiên cứu và liên kết nghiên cứu giữa Nhà trường cùng các địa phương khác trên địa bàn trong và ngoài tỉnh những năm qua đã và đang được đẩy mạnh, có những kết quả nổi bật góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng đời sống người dân.

Đại diện Trung tâm NCVHCDT Tây Bắc làm việc cùng

đ/c Lê Văn Thuân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Bó (huyện Mai Sơn)

 

Riêng Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc với chức năng là một đơn vị chuyên trách nghiên cứu và liên kết nghiên cứu về văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, lãnh đạo Trung tâm hy vọng trong thời gian tới giữa hai đơn vị sẽ có những hợp tác trong nghiên cứu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nghiên cứu về văn hóa và biến đổi văn hóa tộc người… nhằm góp phần tư vấn các chính sách trong phát triển kinh tế xã hội địa phương một cách cụ thể, sát thực nhất dựa trên các kết quả nghiên cứu về tộc người, từ đó tăng cường nâng cao chất lượng đời sống người dân tại địa phương nói riêng và trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai xã Nà Bó và Chiềng Kheo đã ghi nhận những thông tin được trao đổi, đồng ý cung cấp các số liệu liên quan theo đề nghị của Trung tâm và ghi nhận sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ nhân viên Trung tâm trong quá trình thực hiện điền dã, thu thập thông tin nghiên cứu tại địa phương.

 

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2019) và chào mừng Tết Bunpimay của nước bạn Lào (14 - 16/4), ngày 24/03/2019, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức chương trình “Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào” nhằm cùng nhau ôn lại truyền thống phong trào thanh niên Việt Nam, sự ra đời và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Tây Bắc; đồng thời đây cũng là dịp kết hợp giao lưu văn hóa nhằm thắt chặt tình cảm đoàn kết giữa thanh niên, sinh viên hai nước anh em Việt Nam - Lào hiện đang học tập tại Trường Đại học Tây Bắc.

Ngày 24/03/2019, tại Trường Đại học Tây Bắc đã diễn ra “ Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào”, do Đoàn thanh niên - Hội sinh viên nhà trường tổ chức nhằm chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2019). Tham dự ngày hội có sự hiện diện của đ/c Lò Thị Thúy Hà - Phó bí thư thường trực tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La; đ/c Phạm Hà Dân Huyền - UVBTV tỉnh Đoàn, Trưởng ban thanh niên trường học tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La; các thầy cô giáo nguyên là lãnh đạo Đoàn trường qua các thời kỳ; lãnh đạo đại diện các phòng, ban, khoa, các đơn vị trực thuộc nhà trường, cùng sự tham gia đông đảo của các bạn học sinh, sinh viên trong toàn trường.

Mỗi quốc gia dân tộc trên thế giới đều có những đặc trưng văn hoá riêng biệt được thể hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau từ văn hoá vật chất (như trang phục, nhà ở…), đến văn hoá tinh thần (như lễ hội, phong tục tập quán…). Mỗi giá trị văn hoá đều mang trong mình bản sắc riêng của từng tộc người, từ đó cấu thành nên bản sắc văn hoá của quốc gia dân tộc. Trong đó, ẩm thực cũng được coi là nét văn hoá đặc trưng tạo nên cái riêng, cái độc đáo của mỗi quốc gia, dân tộc.