Nhằm thực hiện chủ trương tăng cường kết nối cộng đồng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giữa đơn vị nghiên cứu – đào tạo Trường Đại học Tây Bắc cùng các huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La, ngày 12 tháng 5 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc đã có buổi làm việc với lãnh đạo hai xã Chiềng Kheo và Nà Bó, huyện Mai Sơn.

Tham gia buổi gặp gỡ có đại diện lãnh đạo hai xã Chiềng Kheo và xã Nà Bó cùng các cán bộ nhân viên Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc (trực thuộc Trường Đại học Tây Bắc).

Giám đốc Trung tâm NCVHCDT Tây Bắc làm việc cùng đại diện lãnh đạo xã Chiềng Kheo (huyện Mai Sơn)

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai xã Chiềng Kheo và Nà Bó đã có những chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương nói chung và gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới nói riêng, khái quát về tình hình dân số và các tộc người tại địa phương, nhu cầu về phát triển nguồn nhân lực trong tình hình mới,… Về phía Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc, đại diện lãnh đạo đơn vị cũng thông tin đến lãnh đạo địa phương về chức năng, nhiệm vụ và khả năng đào tạo nguồn nhân lực của Trường Đại học Tây Bắc trên các lĩnh vực hiện là thế mạnh như giáo dục, nông lâm, kinh tế… đồng thời chỉ ra khả năng nghiên cứu và liên kết nghiên cứu giữa Nhà trường cùng các địa phương khác trên địa bàn trong và ngoài tỉnh những năm qua đã và đang được đẩy mạnh, có những kết quả nổi bật góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và chất lượng đời sống người dân.

Đại diện Trung tâm NCVHCDT Tây Bắc làm việc cùng

đ/c Lê Văn Thuân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Bó (huyện Mai Sơn)

 

Riêng Trung tâm Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc với chức năng là một đơn vị chuyên trách nghiên cứu và liên kết nghiên cứu về văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, lãnh đạo Trung tâm hy vọng trong thời gian tới giữa hai đơn vị sẽ có những hợp tác trong nghiên cứu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nghiên cứu về văn hóa và biến đổi văn hóa tộc người… nhằm góp phần tư vấn các chính sách trong phát triển kinh tế xã hội địa phương một cách cụ thể, sát thực nhất dựa trên các kết quả nghiên cứu về tộc người, từ đó tăng cường nâng cao chất lượng đời sống người dân tại địa phương nói riêng và trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai xã Nà Bó và Chiềng Kheo đã ghi nhận những thông tin được trao đổi, đồng ý cung cấp các số liệu liên quan theo đề nghị của Trung tâm và ghi nhận sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ nhân viên Trung tâm trong quá trình thực hiện điền dã, thu thập thông tin nghiên cứu tại địa phương.