Ngày 27/4/2022, tại Hội trường Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội thảo tham vấn dự án “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La chủ trì với kinh phí của tổ chức GEFSGP Việt Nam (Quỹ Môi trường toàn cầu Việt Nam - Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của GEF thực hiện bởi UNDP).

Đây là Dự án với lĩnh vực trọng tâm là bảo tồn đa dạng sinh học các khu rừng cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La. Dự án nhằm hướng tới các mục tiêu: (1) Nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng ở các xã vùng dự án về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học; Xây dựng bộ quy ước quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng cho quản lý, bảo vệ rừng và nâng cao sinh kế cho người dân. (2) Thúc đẩy cộng đồng quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng và lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng liên quan đến bảo vệ rừng và văn hóa dân tộc thiểu số.

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đến từ các Viện, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại diện UBND tỉnh Sơn La; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La; Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La; đại diện các xã trong vùng dự án (xã Long Hẹ (huyện Thuận Châu); xã Suối Bàng (huyện Vân Hồ); xã Mường Sang (huyện Mộc Châu); xã Ngọc Chiến (huyện Mường La)); Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La; Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La; Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa các Dân tộc Tây Bắc… cùng các đơn vị báo đài đưa tin về Hội thảo.

Hội thảo đã nhận được rất nhiều ý kiến quan tâm đóng góp của các bên liên quan đến Dự án, đặc biệt là ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực bảo vệ rừng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La; nhấn mạnh việc bảo vệ rừng, sử dụng đúng và có hiệu quả nguồn quỹ dịch vụ môi trường rừng tại các xã vùng dự án gắn với khai thác hiệu quả vốn rừng với phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh, du lịch bền vững…

Dự án được đưa vào thực hiện sẽ góp phần to lớn vào việc bảo vệ đa dạng sinh học các khu rừng đặc dụng, tạo mạng lưới học hỏi, trao đổi kinh nghiệm quản lý bảo vệ rừng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La với phát triển du lịch bền vững tại địa phương; giới thiệu, quảng bá được các giá trị văn hóa và du lịch của địa phương tới đông đảo người dân trong nước và quốc tế.