Thực hiện Kế hoạch số: 144/KH-SVHTTVDL ngày 01/02/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp bồi dưỡng công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La năm 2016

     Lớp bồi dưỡng công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La do GS.TSKH. Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian Việt Nam; TS. Trần Hữu Sơn  Phó chủ tịch Hội văn nghệ dân gian Việt Nam giảng dạy. Về phía Sở Văn hóa có đồng chí Trần Tân Phong, Phó giám đốc Sở VHTT&DL tới dự và phát biểu ý kiến.

     Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 14/3 - 17/3 tại Hội trường Khách sạn Sơn La tham dự có 41 học viên là chuyên viên, cán bộ thuộc các phòng chuyên môn thuộc Sở : Nghiệp vụ văn hóa, nghiệp vụ du lịch; Lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và các huyện: Mai Sơn, Bắc Yên, Mường La, Sốp Cộp, Sông Mã, Thuận Châu, Vân Hồ, Mộc Châu, cán bộ quản lý chuyên môn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Bảo tàng, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, chuyên viên Trung tâm nghiên cứu văn hóa các dân tộc Tây Bắc - Trường Đại học Tây Bắc.

     Sau 4 ngày tập huấn từ lý thuyết cho đến điền dã văn hóa mục tiêu cơ bản của lớp bồi dưỡng đã đạt được thông qua 6 chuyên đề:

          1. Các nguyên tắc về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc ít người.

          2. Các biện pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

          3. Phương pháp xây dựng một bộ hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể hiệu quả nhất.

          4. Cách xây dựng một đề án (đề tài) nghiên cứu bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

          5. Bảo tồn di sản văn hóa, phục vụ phát triển du lịch.

          6.  Phương pháp kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số.

     - Tổ chức cho học viên tham quan, học tập, trao đổi thực tế tại Bảo tàng tỉnh và bản du lịch cộng đồng bản Hụm xã Chiềng Xôm, TP Sơn La.

     Qua trao đổi, thảo luận nhóm tại các cơ sở do giảng viên chủ trì các học viên rút ra những kinh nghiệm quý báu, học viên đã  tập trung, tận dụng tối đa thời gian các giảng viên có mặt tại đây để đặt câu hỏi, tiếp thu, trao đổi, lĩnh hội kiến thức để vận dụng tốt trong công việc chuyên môn.

     Đây là chương trình rút gọn so với kế hoạch ban đầu của giảng viên lớp bồi dưỡng công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La. Tuy thời gian không nhiều nhưng với sự nhiệt tình, tậm tâm của giảng viên thông qua các bài học lý thuyết, với các hình thức như: trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi và cùng nhau giải quyết theo nhóm từ đó dần hình thành tư duy kiến thức trong nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn và phát huy gía trị văn hóa phi vật thể, xây dựng đề án bảo tồn theo trình tự logic, gắn liền với thực tiễn và nhu cầu xã hội.

     Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng: