Sáng ngày 19/03/2024, tại Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề "Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn". Sự kiện diễn ra tại Nhà E, số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội với sự tham dự của các đại biểu trong và ngoài nước, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí.

          Hội thảo là dịp để giới nghiên cứu Viện Nam học trong và ngoài nước cùng nhìn nhận, đánh giá về sự phát triển của ngành Việt Nam học trên thế giới và ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; cập nhật những thành tựu, xu hướng và chia sẻ những kinh nghiệm, bài học trong nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học; xác định hướng phát triển của ngành Việt Nam học trong giai đoạn sắp tới, cũng như vai trò, đóng góp của ngành khoa học này đối với sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác, phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu.

          Hội thảo nhận được 172 báo cáo tóm tắt và 127 báo cáo toàn văn được gửi tới từ 227 nhà khoa học là các chuyên gia về Việt Nam học tại các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trong cả nước và từ nhiều quốc gia trên thế giới đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc,…Ngoài 2 phiên toàn thể, các đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội thảo tại 3 tiểu ban:

          Tiểu ban 1: "Những vấn đề Văn hoá, lịch sử và ngôn ngữ", chủ trì GS.TS Yanagisawa Masayki, GS.TS Phạm Hồng Tung, GS.TS Từ Thị Loan

          Tiểu ban 2: "Những vấn đề phát triển bền vững", chủ trì GS.TSKH Trương Quang Học, TS Phạm Hữu Thư, TS Vũ Kim Chi

          Tiểu ban 3: "Đào tạo Việt Nam học: Những vấn đề lý luận và thực tiễn", chủ trì GS.TS Lê Huy Bắc, PGS.TS Nguyễn Thị Việt Thanh, PGS.TS Phạm Văn Lợi

          Chia sẻ về Hội thảo, TS Phạm Đức Anh (Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển) cho biết: Việt Nam học liên ngành là một ngành khoa học cơ bản, nghiên cứu về đất nước và con người Việt Nam trong tính tổng thể và hệ thống, nhằm tìm ra những đặc điểm nổi trội, những giá trị đặc thù, qua đó ngày càng đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.